Мэдлэгийн сан

Хамгийн их уншигдсан

Веб удирдлагын системээс MySQL Database-руу Remote-р хандах
01 ВЭБ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМРҮҮ ХАНДАХ https://домайннэр.gov.mn:2083 02 DATABASE...
Шинээр цахим хаяг үүсгэх
01 WEBMAIL.GOV.MN Төрийн цахим шуудан нь цахим хуудас байршуулсан удирдлагын системээс...
Зохиомол серверлүү хэрхэн нэвтрэх вэ?
01 ЗОХИОМОЛ СЕРВЕРТ НЭВТРЭХ Системд хандах галтханын дүрмийг...
Outlook тохиргоо
01 MICROSOFT OUTLOOK 2013 Microsoft Outlook - Account Information - Account...
Вэб удирдлагын системээс-FTP Account эрхээрээ Filezilla-гаар нэвтрэх заавар
01 ВЭБ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМРҮҮ ХАНДАХ https://домайннэр.gov.mn:2083 Вэб удирдлагын...