Мэдлэгийн сан

Хамгийн их уншигдсан

Зохиомол серверлүү хэрхэн нэвтрэх вэ?
01 ЗОХИОМОЛ СЕРВЕРТ НЭВТРЭХ Системд хандах галтханын дүрмийг...
Веб удирдлагын системээс MySQL Database-руу Remote-р хандах
01 ВЭБ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМРҮҮ ХАНДАХ https://домайннэр.gov.mn:2083 02 DATABASE...
Шинээр цахим хаяг үүсгэх
01 WEBMAIL.GOV.MN Төрийн цахим шуудан нь цахим хуудас байршуулсан удирдлагын системээс...
Outlook тохиргоо
01 MICROSOFT OUTLOOK 2013 Microsoft Outlook - Account Information - Account...
Вэб удирдлагын системээс-FTP Account эрхээрээ Filezilla-гаар нэвтрэх заавар
01 ВЭБ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМРҮҮ ХАНДАХ https://домайннэр.gov.mn:2083 Вэб удирдлагын...